Monitorizarea prelucrarii datelor cu caracter personal

Serviciul este destinat entitatilor care au obligatia de a numi un responsabil cu protectia datelor personale sau, fara a avea obligatia de a numi un responsabil cu protecția datelor personale, au însa cu obligatia de a monitoriza periodic accesul la datele personale stocate si prelucrate precum si conformitatea prelucrarii datelor cu caracter personal cu prevederile GDPR si a legislatiei interne.

Pentru a se putea crea premisele identificarii unor posibile erori tehnice sau procedurale în modurile de prelucrare a datelor personale, serviciul include desfasurarea următoarelor activitati:

Analiza viabilitatii solutiilor tehnice, juridice si procedurale de protectie a datelor personale precum si a modului de respectare a procedurilor de lucru implementate pentru asigurarea conformarii la prevederile GDPR. Suplimentar, ori de câte ori va fi necesar, se vor mai asigura:

  • instruirea utilizatorilor privind procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în funcție de dinamica de personal;
  • informarea componentei manageriale cu privire la modificarile legislative intervenite în domeniul protectiei datelor cu caracter personal precum si cu privire la elementele de neconformitate identificate, prezentandu-se totodata soluțiile tehnice si procedurale necesare pentru corectarea acestora;
  • consultanta si consiliere în domeniul protectie datelor personale, oferita pe toata perioada de derulare a contractului atat componentei manageriale cat si departamentelor tehnice (IT);

Precizari:
Furnizarea serviciului presupune preexistenta conditiilor tehnice si procedurale privind compatibilizarea activitatilor de prelucrare a datelor personale cu conditiile impuse prin GDPR. Orice neconformitati sunt aduse la cunostinta managementului împreuna cu solutiile de corectare a acestora.

Preturile serviciului de monitorizare periodica a respectarii masurilor de protectie tehnica si procedurale implementate pentru respectarea prevederilor GDPR sunt in functie de volumul si caracterul datelor cu caracter personal prelucrate si de numarul sistemelor informatice amplasate intr-un singul sediu sau puncte de lucru.

Precizari:
Prin sistem informatic se întelege orice dispozitiv prin care se pot prelucra date cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate prin activitatile desfasurate (calculator desktop sau laptop, tablete PC, telefoane mobile si nu numai).

Show Buttons
Hide Buttons