Instruire, formare si dezvoltare abilitati profesionale

Pentru respectarea unor standarde menite sa garanteze atingerea obiectivelor urmarite, aceasta activitate va fi derulata în urmatoarele etape:

  • stabilirea obiectivelor instruirii în conformitate cu cerintele formulate si necesitatile identificate;
  • evaluarea nivelului initial de cunostințe al personalului vizat;
  • elaborarea temelor si a bugetului de timp necesar în colaborare cu componenta manageriala, în funcție de cerinte si necesitati;
  • instruirea personalului – conform bugetului de timp stabilit în acord cu componenta managerială;
  • testarea abilitatilor dobandite de personalul instruit;
Show Buttons
Hide Buttons