Externalizarea functiei de “responsabil cu protectia datelor”

Prin intermediul acestui serviciu, beneficiati de:

  • furnizarea serviciului de asigurare a conformitatii modurilor de prelucrarea a datelor personale cu cerintele impuse prin GDPR;
  • furnizarea serviciului de management continuu al riscurilor și evaluarea impactului asupra protectiei datelor precum si monitorizarea functionarii mijloacelor si metodelor de protectie;
  • consultanta si consiliere a componentei manageriale precum si instruirea angajatilor care se ocupa de prelucrare, cu privire la obligatiile care le revin în temeiul GDPR dar si al altor dispoziții de drept al UE sau drept intern, referitoare la protectia datelor;
  • monitorizarea respectarii GDPR, precum si a altor dispozitii cu caracter obligatoriu adoptate la nivelul UE sau dreptului intern, prin care se reglementeaza protectia datelor personale si a politicilor de protectie aferente acestora;
  • derularea actiunilor necesare pentru sensibilizarea si formarea personalului implicat în operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
    cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
  • asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv pentru consultarea prealabila in GDPR;
  • coordonarea modului de relationare cu persoanele vizate de prelucrarea datelor, în conformitate cu drepturile acestora prevazute prin GDPR;

Preturile externalizarii funcției “Responsabil cu Protecția Datelor” sunt in functie de volumul si caracterul datelor cu caracter personal prelucrate si de numarul sistemelor informatice amplasate intr-un singul sediu sau puncte de lucru.

Show Buttons
Hide Buttons