Descifrarea C.N.P.-ului

Cu siguranţă toată lumea a auzit de Codul Numeric Personal (C.N.P.) şi nu există persoană care să nu aibă un C.N.P. Puţini însă şi-au pus problema cum a fost acesta constituit şi ce informaţii cu caracter personal conţine o simplă înşiruire de cifre.  

C.N.P-ul este un cod format din 13 cifre, atribuit de către Serviciul de Evidenţă a Populaţiei fiecărei persoane născute în România. Acesta este atribuit la naşterea fiecărui copil şi este înregistrat pe certificatul de naştere. Pentru adulţii care obţin cetăţenia română, sau o redobândesc, C.N.P.-ul este atribuit în momentul transcrierii actelor de stare civilă în registrul român.

C.N.P-ul figurează atât în actele de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau certificatul de naştere al copilului), cât şi în permisul de conducere auto.

A fost introdus ca element obligatoriu în actele de identitate, actele de stare civilă, sau alte acte personale, prin Decretul nr. 59 din data de 2 martie 1978.

Cifrele care compun C.N.P-ul nu sunt alese la întâmplare, ci după modelul SAALLZZJJNNNC, iar descifrarea lor este următoarea:

  • S, – reprezintă sexul şi secolul în care s-a născut persoana care posedă acel CNP. Persoanelor de sex masculin le sunt atribuite numerele impare iar persoanelor de sex feminin, numerele pare; De exemplu, 1 / 2 – născuţi între 1 ianuarie 1900 şi 31 decembrie 1999; 3 / 4 – născuţi între 1 ianuarie 1800 şi 31 decembrie 1899; 5 / 6 – născuţi între 1 ianuarie 2000 şi 31 decembrie 2099; 7 / 8 – pentru persoanele străine rezidente în România;
  • AA, sau ,,anul naşterii” – este un număr format din 2 cifre şi reprezintă ultimele 2 cifre din anul naşterii;
  • LL, ,,luna naşterii” – este un număr format din 2 cifre şi reprezintă luna naşterii persoanei;
  • ZZ, ,,ziua naşterii” – reprezintă ziua naşterii în format de 2 cifre. Pentru zilele de la 1 la 9 se adaugă 0 înaintea datei;
  • JJ, ,,codul judeţului” – este un număr format din două cifre şi este reprezentat de codul judeţului, sau sectorului în cazul municipiului Bucureşti, în care s-a născut persoana, ori în care avea domiciliul sau reşedinţa în momentul acordării C.N.P.-ului;
  • NNN, ,,numărul de ordine”- este un număr format din 3 cifre din intervalul 001 – 999. Numerele din acest interval se împart pe judeţe birourilor de Evidenţă a Populaţiei, astfel încât un anumit număr din acel interval să fie alocat unei singure persoane într-o anumită zi;
  • C, ,,cifra de control” – este cifra care se află în relaţie cu toate celelalte 12 cifre ale CNP-ului.

Acum, daca tot am desfăcut firul în patru, putem să conştientizăm câte date cu caracter personal conţine acest cod numit C.N.P. şi de ce aceste date sunt considerate sensibile, beneficiind de o protecţie juridică şi tehnică sporită.

Articol publicat la: 11.03.2019
Show Buttons
Hide Buttons