Codul de etică lansat de Asociația pentru Protecția Vieții Private

Asociația pentru Protecția Vieții Private are un profil de activitate unic în Republica Moldova. Şi-au asigurat memorabilitatea înregistrându-se oficial chiar în ziua intrării în vigoare a Regulamentului General al UE nr. 679/2016 privind protecţia datelor, respectiv la 25 mai 2018.

Principalul scop al Asociaţiei este de a promova standardele europene în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi a vieţii private; de a le transpune în legislaţia naţională, dar şi în ţările Parteneriatului Estic.
Recent, Asociaţia a lansat codul de conduită şi principiile sale de etică, stabilind valorile, procedurile şi standardele de etică asumate de organizatie şi definind potenţialele abateri ale membrilor săi.

Adoptarea codului de etică a fost necesară pentru a oferi Organizaţiei ca entitate o garanţie a respectării promisiunilor asumate de membrii asociaţiei la momentul aderării. Totodată, codul de etică clarifică anumite aspecte privind practicile asociaţiei, privind comportamentele şi operaţiunile membrilor săi. Este un document care oferă baze solide pentru implementarea valorilor asumate.

Prevederile codului se aplică angajaţilor, membrilor asociaţi, clienţilor şi consultanţilor contractanţi, care îndeplinesc sarcini în numele asociaţiei. De aici importanţa cunoaşterii sale nu doar de către cei direct implicaţi în activitatea Asociaţiei. Practic, acest cod defineşte un standard minim de conduită și etică pentru orice entitate care are legătură cu Asociaţia, din dorinţa de a asigura proporționalitatea dintre dreptul la viață intimă, familială și privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal în raport cu alte drepturi.
„Fără aplicarea standardului de referință, asociația noastă nu va putea să se bucure de buna reputație și încrederea din partea persoanelor vizate, a clienților, partenerilor și a societății în general, atunci când vine să contribuie la implementarea credibilității și proporționalității aplicării cerințelor din domeniul dreptului la viața privată și protecție a datelor cu caracter personal.” a declarat pentru presă Sergiu Bozianu, Președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private.

Articol publicat la: 11.03.2019
Show Buttons
Hide Buttons